Markkinointitoimisto Brand Team Finland Oy, Jyväskylä

Brändi ja design

Brändi ja design luo mielikuvaa yrityksenne palveluista ja palveluiden laadusta.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu brändi viestittää
asiakkaalle palvelunne laadusta

Mitä laadukas brändi viestii yrityksestä?

Haluamme tai emme, puhutaan yrityksistä ja yrityskokemuksista jatkuvasti. 

Kun näemme yrityksen mainoksen tai logon, luomme välittömästi päässämme kuvaa yrityksestä. 

Ihminen käsittelee kaikkea mitä näkee ja kokee eri aisteillaan, ja usein myös jakaa näkemyksensä kaverin kanssa.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta?

 

Se tarkoittaa brändikuvaa, imagoa, viestiä. Eli sitä mielikuvaa, mitä yrityksenne herättää yhteiskunnassa. 

Sen takia brändi kannattaa olla selkeä, viestiä yrityksen arvoista, olla tunnistettava ja muistettava.

Brändi ei ole ikinä ikuinen vaan brändiä pitää myös päivittää aika ajoin.

Brändipäivitys voi tulla vastaan esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa tai uusien tuotteiden lanseerauksen yhteydessä.

Myös aika voi ajaa brändin ohi ja tuolloin brändin päivittäminen on ajankohtaista.

Me autamme asiakkaitamme brändin rakentamisessa suunnittelusta toteutukseen.

Kolme osa-aluetta onnistuneeseen brändiin

Markkinointistrategia

Ensimmäinen asia mitä pitää tehdä on markkinointistrategia.


Tämä on tärkein askel onnistuneeseen brändäykseen ja markkinointiin.


Markkinointistrategia kertoo liikeidean, syyt myynnin ja ostamisen takana, kilpailija-analyysin, tuotteen tai palvelun selkeän määritelmän, keinot menestyä, mihin panostetaan, mitkä ovat yrityksen tavoitteet, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään, mitä ja miten analysoidaan ja miten analyysiä hyödynnetään, millaista palvelua asiakas saa, yrityksen arvot ja lupaukset sekä mitä yritys haluaa viestiä.


Markkinointistrategian rinnalle on hyvä tehdä myös yritysanalyysi eli SWOT. SWOT-analyysiin kuuluu neljä osa-aluetta: Vahvuus (Strength), Heikkous (Weakness), Mahdollisuus (Opportunity) ja Uhka (Threat).

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma tehdään yrityksen markkinointistrategian pohjalta. 


Markkinoinnin vuosikello -työkalu auttaa vuositason suunnittelussa.

Markkinointisuunnitelmassa käydään läpi markkinoinnin tavoitteet, toimenpiteet kuten ketkä tekevät, budjetti vuositasolla, keinot; miten markkinoidaan, missä kanavissa, miten yritys haluaa näkyä, mihin kampanjoihin lähdetään mukaan ja ketkä ovat markkinoinnin kohderyhmää.


Markkinointisuunnitelman oheen kannattaa tehdä myös laadukas sisältösuunnitelma, joka kertoo eri kanavien sisälle tuotettavasta sisällöstä ja niiden punaisesta langasta. Mitä ja minkälaisia sisältöjä tuotetaan, millaisella aikataululla, budjetti kanavakohtaisesti ja kuinka suurilla resursseilla edetään.

Yritysilme ja design

Kiinnitämme yritystä tutkiessamme monesti ensimmäisenä huomiomme yrityksen logoon. Tämän lisäksi lähdemme luomaan mielikuvaa esimerkiksi verkkosivujen tarjoaman yritysilmeen kautta.


Yritysilme koostuu väreistä, kuvioista, kuvista, tunnelmasta, tekstistä ja tavasta puhutella. Kun nämä kaikki juurretaan yrityksen markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman pohjalta, on tuloksena juuri teidän näköisenne  yritysilme.


Luomme asiakkaillemme aina selkeän brändisuunnitelman, jonka pohjalta lähdemme yritysilmettä luomaan. Päivitämme myös yrityksien yritysilmeitä perinteitä kunnioittaen.

yritysilme on tärkeä osa laadukasta ja muistettavaa brändiä

Toimiva brändi rakentuu markkinointistrategian, markkinointisuunnitelman ja yritysilmeen tuloksesta.

 

Pienetkin yksityiskohdat luovat sanomaa yrityksestä. Siksi onkin tärkeää, että jokainen yrityksen jäsen ja työntekijä tietää yrityksen arvoihin ja lupauksiin tukeutuvan brändistrategian ja omaksuu sen.

 

Brändistrategiaan kuuluu markkinointistrategia, markkinointisuunnitelma ja yrityksen visuaalinen ilme.

 

Markkinointistrategia on kaiken pohja, jonka markkinointisuunnitelma summaa ja brändi-ilme ilmentää yleisölle.

 

Tästä syystä kaikessa yrityksen viestinnässä ja mainonnassa on otettava huomioon nämä kolme asiaa ja varsinkin yleisölle näkyvää osuutta eli designia kannattaa vaalia. Brändi-ilme pysyy näin kasassa, myös visuaalisella puolella ja sitä myötä tunnettavuus ja sanoma välittyy paremmin.

 

Brändin rakentamisessa ja brändipäivityksessä luomme brändiohjeistuksen aina selkokielellä, jolloin yrityksen työntekijöiden on helpompi omaksua brändistrategia.

Tehostetaan myynti kasvuun markkinoinilla

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö:

Miten voimme palvella teitä?

Ota yhteyttä henkilökuntaamme: