fbpx

Digimarkkinointi vauhdittaa yritystoiminnan kasvua.

Brand team Finland, mainostoimisto, markkinointitoimisto

Mitä digimarkkinointi käytännössä tarkoittaa?

Digimarkkinointi on yrityksen yksi markkinoinnin osa-alue, mutta tänä päivänä jopa se tärkein. Sillä muodostetaan yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin verkossa tai muissa digitaalisissa kanavissa ja sillä varmistetaan yrityksen ja brändin näkyvyys, löydettävyys ja tunnettavuus. Se on kustannustehokas ja helposti mitattava tapa saada asiakkaita ja lisätä myyntiä.

 

Digimarkkinointi sopii kaikenlaisille ja kaiken kokoisille yrityksille. On hyvä ymmärtää, että nykyaikana käytännössä kaikki ihmiset ovat verkossa ja hyödyntävät somea sekä muita digilaitteita päivittäin ikään ja sukupuoleen katsomatta.

 

Tyypillisesti digitaaliseen markkinointiin kuuluvat muun muassa verkkosivusto, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta kuten Google Ads, Display-mainonta, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi, mobiilimarkkinointi ja analysointi sekä sen hyödyntäminen.

 

Hyvä digimarkkinointi perustuu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sen viesti on räätälöity oikeille kohderyhmille. 

 

Oikein toteutettuna digimarkkinointi on pysyvä osa yrityksen liiketoimintaa, joka ohjaa asiakkaat oikeisiin kanaviin muuttaen tuotteita tai palveluita etsivät ja vertailevat potentiaaliset asiakkaat ostajiksi.

 

On yrityksesi sitten vain verkkosivujen, hakusanamainonnan tai koko digitaalisen ostopolun luomisen tarpeessa voimme auttaa teitä digimarkkinoinnin kaikissa vaiheissa. Me rakennamme asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisen ostopolun ja opastamme teidät jatkoon.

Digimarkkinoinnin palvelumme

Verkkosivut ja verkkokaupat
Google-mainonta
Hakukoneoptimointi
Some-mainonta
Sähköpostimarkkinointi
Markkinointitoimisto | Mainosasennus | Brand Team Finland Oy | Jyväskylä | Mainosmateriaalit | Jyväskylä | Mainostoimisto | Digimarkkinointi
Google-mainonta taipuu moneen

Mistä etsimme tietoa kun haluamme oppia tai tietää jotain uutta?

 

Googlesta.

Siksi onkin tärkeää, että yrityksenne löytyy sieltä mistä kaikki sitä tietoa etsivät. Googlen hakutuloksissa näkyvyyttä pystytään parantamaan hakukoneoptimoinnilla ja hakusanamainonnalla.

Hakukoneoptimointi on niin sanotusti orgaanista ilmaista näkyvyyttä hakukoneissa, kun taas hakusanamainonnalla tarkoitetaan maksettua mainontaa eli Googlen tapauksessa Google Ads -palvelua, jossa Google veloittaa sivustolle tulleista klikeistä pienen summan mainostajalta. 

 

Google-markkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista tehdä digitaalista markkinointia niin Suomessa kuin kansainvälisesti, palvelusta sekä toimialasta riippumatta. 

 

Toteutamme asiakkaillemme Google-mainontaa,  hakukoneoptimointia ja hakukoneoptimoitua tekstisisältöä ja sisältömarkkinointia asiakkaidemme verkkosivuille.

 

Verkkosivujen sisältö ja hakukoneoptimoitu teksti on tärkeää Google Ads mainoskampanjoiden ja hakukonenäkyvyyden kannalta, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. 

some-markkinointi
Google-mainonta taipuu moneen

Some-markkinointi on jo vakiinnuttanut jalansijansa markkinoinnin maailmassa, mutta se on silti kovin alihyödynnetty väylä saattaa yrityksensä kansan tietoisuuteen ja nostaa myyntiä. Sosiaalista mediaa kulutetaan koko ajan entistä enemmän, ja se on alue, jolle tulee jatkuvasti uusia palveluita käytettäväksi. Siksi sen merkitystä kannattaa yrityksissäkin pohtia strategisena valintana, mihin panostaa aikaa, vaivaa ja rahaa, koska pienellä vaivalla sillä saadaan myös helposti mitattavuutta ja tuloksia.

 

Sosiaalisessa mediassa etsimme viihdyttävää, inspiroivaa ja kiinnostavaa materiaalia. Some-markkinointi on tehokas ja kohtuuhintainen väylä palvella ja houkutella uutta asiakaskuntaa nykyisten asiakkaiden lisäksi, koska siellä tavoittaa oikean kohderyhmän helposti. Sosiaalinen media on myös asiakaspalvelukanava, jonka kautta nykyisin yhä useampi ihminen ottaa yhteyttä yritykseen kysyäkseen apua, neuvoa tai mielipiteitä.

 

Hyvän sisällön lisäksi törmäämme sosiaalisessa mediassa myös mainoksiin. Some-mainonta on kuitenkin myös sisältöpainotteista, sillä yrityksen on saatava asiakas kiinnostumaan, pysähtymään sen äärelle ja klikkaamaan itsensä yrityksen sivuille.

 

Teemme asiakkaillemme sisällöntuotantoa ja maksettua some-mainontaa kaikkiin sosiaalisen median kanaviin ja opastamme myös niiden käytössä. Tavanomaisia toiminta-alustoja yrityksille sosiaalisen median mainonnassa on Facebook, YouTube, LikendIn ja Instagram, mutta esimerkiksi myös TikTok kasvattaa koko ajan lisää näkyvyyttään ihmisten keskuudessa.

Verkkosivut yritykselle
Tavoita sähköpostimarkkinoinnilla

Digimarkkinointi elää myös vahvasti sähköpostimainonnassa eli uutiskirjeissä. 

Digimarkkinoinnin keinona sähköpostimainonta on erittäin järkevä ja kustannustehokas tapa toteuttaa mainontaa, jota pystyy hyödyntämään niin b2b kuin b2c markkinoinnissa, tosin kumpaankin hieman eri pelisäännöillä.

B2b sähköpostimainonnassa voidaan lähestyä uusia potentiaalisia asiakkaita saaden näin tunnettavuutta ja liidejä, kun taas b2c puolella uutiskirjeitä voidaan käyttää jälkimainonnassa, kun asiakas on jo esimerkiksi kerran ollut 

kiinnostunut yrityksestänne ja ostanut tuotteitanne. 

Toteutamme sähköpostimainontaa asiakkaillemme käyttäen kaikkia yleisimpiä sähköpostimainonnan 

ohjelmistoja kuten Mailchimp:ia ja HubSpot:ia.

Miten voimme palvella?

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme teille lisää!