Markkinointitoimisto Brand Team Finland Oy, Jyväskylä

Markkinointikonsultointi

Markkinointikonsultointi auttaa onnistumiseen markkinoinnissa ja oikean kohderyhmän tavoittamisessa.

Miksi Markkinoitikonsultointi?

Markkinointiala kehittyy vuosittain digitalisaation edetessä. Markkinoinnin työkalut muuttuu kehityksen mukana ja tehokkaimpien työkalujen löytäminen yritystoimintaan on ensiarvoisen tärkeää kaikille yrityksille.

 

Markkinointikonsultoinnin tavoitteena on selvittää ja löytää oikeat markkinointikanavat yritykselle. Lisäksi konsultointi neuvoo työkalujen käyttöönotossa, käyttämisessä ja oikeassa sisällössä oikeille alustoille.

 

Markkinointikonsultointi sopii kaikille yrityksille. Aloittavat yritykset etsivät tapoja löytää markkinaansa yritystoiminnan alussa, jolloin oikeiden työkalujen löytäminen ammattilaisen avustuksella voi ratkaista onnistumisen alkuvaiheen markkinoinnissa. Myös isoissa yrityksissä tarvitaan markkinoinnin osaamista, kun liiketoiminnan kasvattamiseen etsitään oikeita työkaluja. Konsultti osaa antaa ammattilaisen näkökulman ja koulutuksen markkinointiin.

 

Olemme ammattilaisia, jotka osaavat opastaa henkilökuntaanne kohti tehokkaampaa asiakashankintaa markkinoinnin työkalujen avulla.

Markkinointikonsultoinnin vaiheet

Markkinointikonsultointi rakennetaan aina yrityksen tarpeeseen. Tuomme osaamisemme niille osa-aleille, joille yritys tarvitsee eniten apua. 

Kartoitamme koko markkinointiketjunne ja paneudumme aina kokonaisuuteen, eikä pelkästään yhteen aiheeseen.

1

Aloituspalaverissa käymme läpi yrityksen tämän hetken markkinoinnin toimenpiteet ja annamme neuvoja toimenpiteiden kehittämiseen. 

 

Kerromme myös asiakkaalle jos jokin heidän markkinoinnin osa-alueista ei ole mielestämme relevantti heidän liiketoiminnalleen.

2

Pidämme kehittämispalaverin, jossa esittelemme mahdollisuuksia kehittää nykyisiä markkinointialustoja. Esimerkiksi Google-mainonnan ja sosiaalisen median mainonnan mahdollisuudet kehittyy vuosittain. On tärkeää että yrityksenne markkinoinnin työntekijät pysyvät mukana muutoksessa.

3

Opastamme ja kerromme asiakkaillemme uusista alustoista, joiden kautta he pystyvät tehostamaan markkinointiaan ja joiden käyttöönotto on tärkeää yritystoiminnalle. Konsultoitointimme jälkeen markkinointitiiminne osaa käyttää kaikkia tarvittavia alustoja itsenäisesti.

4

Jotta konsultoinnin tavoitteet onnistuvat järjestämme asiakkaalle myös kuukausittaista konsultointia, jolloin pystymme reagoimaan välittömästi jos markkinoinnissa tulee haasteita. Tarvittaessa autamme markkinointiryhmäänne myös markkinoinnin toteutuksessa.

Markkinointikonsultointi hinnoittelu

A

Aloituspalaveri on kaikille asiakkaillemme ilmainen.

Aloituspalaverin voi varata kalenteristamme tästä linkistä.

K

Konsultointipalaverin hinta asiakkaillemme on 

300 € alv 0%/kerta. 

 

Palaverin kesto on 2-3h. Konsultointipalaverien määrä riippuu asiakkaan tarvitsemasta koulutusmäärästä.

J

Jatkuva konsultointi kuukausihinnalla 

500 €/alv 0%. 

 

Jatkuvaan konsultointiin kuuluu myös raportoinnin seuraaminen ja kehittäminen yritystoiminnan markkinoinnista. 

Mitä konsultointi pitää sisällään?

Konsultoinnin rakenne tarjotaan aloituspalaverin perusteella räätälöitynä asiakkaalle.

Konsultoinnin perussisältöön kuuluu tavanomaisten markkinointityökalujen (Google, Meta, Sähköposti, Some, Linkedin) läpikäynti, sekä verkkosivujen ja verkkosivujen analytiikan läpikäynti.  Käymme läpi mainonnan työkaluja ja lisäksi miten verkkosivun hakukonenäkyvyyttä ja liikennettä voitaisiin parantaa.

 

Konsultoinnissa käydään läpi myös markkinoinnin teemat. Millä kärjellä asiakkaanne haluavat ostaa palvelunne?

 

Koulutuksen laajemmissa osissa tutustumme mm. markkinoinnin automaatioon ja sen mahdollisuuksiin liiketoimintaanne.

 

Tarkemmat tiedot juuri teille räätälöidystä paketista saatte pyytämällä meiltä tarjousta. Avaamme konsultaation sisältöä laajemmin tarjouksellamme.

Jos konsultointi terminä ärsyttää voidaan aiheesta puhua myös sparrauksena. Tavoitteemme konsultaatiossa on sparrata markkinointi ja myyntitiiminne uutteen ja ennen näkemättömään vauhtiin!

Tehostetaan myynti kasvuun markkinoinilla

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö:

Miten voimme palvella teitä?

Ota yhteyttä henkilökuntaamme: