fbpx

Onko teillä tarve luoda, tai päivittää verkkosivut yritykselle?

Verkkosivusto on nykyaikaisen myynnin ja markkinoinnin koti. Verkkosivu toimii kauppapaikkana, myös yrityksille joiden pääasiallinen myynti tapahtuu verkon ulkopuolella.

 

Verkko on nykyinen tietopankki. Äkkiä ajatellaan, että jos yritys ei ole verkossa, niin sitä ei ole olemassa.

Useimmissa tapauksissa näin juuri on, sillä verkkosivusta on tullut vahva osa kilpailuttamisprosessia, niin yksityisille tapahtuvassa, kuin yrityksille tapahtuvassa myynnissä.

 

Verkkosivuston rakenne vaihtelee yrityksen toiminnan mukaan. Esimerkiksi kampaaja pärjää usein pienemmällä sivumäärällä, kuin useampia tuotteita tarjoava yritys. Verkkosivut ovat täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeeseen.

 

Tärkeintä verkkosivuissa on asiakaskokemus sivustolla. Asiakaskokemus verkkosivuilla pohjautuu vahvasti samoihin asioihin, kuin asiakas asioisi liikkeessä. Alla listattuna muutama asia, jota hyvien verkkosivujen tulee ottaa huomioon:

 

clockwise
Verkkosivuston nopeus

Asiakas ei halua odotella liikkeessä, joten sitä ei voi vaatia myöskään verkkosivuilla.

Informaatio verkkosivuilla

Asiakkaan tulee saada informaatio yrityksenne palveluista sivuilta.

Palvelu verkkosivustolla

Asiakas tulee palvella alusta loppuun ja rakentaa ostopolku asiakkaalle verkkoon.

Kuinka suunnittelemme verkkosivut yritykselle?

Verkkosivuston suunnittelu alkaa palaverilla. Palaverissa käymme läpi yrityksen toiveet uusien verkkosivujen rakenteesta ja mitä tietoa verkkosivuille halutaan tuoda. Lisäksi käymme läpi teknisen puolen, eli mitä asiakas haluaa verkkosivuille (analytiikka, markkinoinnin työkalut, chatbot, verkkokauppa jne.).

Palaverissa sovitun sisällön mukaan rakennamme asiakkaalle verkkosivua seuraavin työvaihein:

 

Ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Ihmisen aistit toimii niin, että huomaamme aina isomman kokonaisuuden ennen yksityiskohtia, joten ensimmäinen asia jonka verkkosivun käyttäjä kokee on verkkosivun ulkoasu ja ilme. Jos yrityksellä on olemassa valmis brändi tukeudumme myös verkkosivun suunnittelussa yrityksen valmiiseen brändi-ilmeeseen.

On tärkeää, että asiakas saa välittömästi avauksen jälkeen yrityksestä laadukkaan kuvan ja tietää mitä yritys tarjoaa tiivistetysti. Ensivaikutelman voi antaa elämässä vain kerran, joten panostamme aina ensimmäisenä asiakkaamme verkkosivun ulkoasuun.

Toinen yhtä tärkeä elementti on käyttäjäkokemus. Pelkät hienot ulkoasu ei johda asiakasta tekemään ostoa yrityksessä. Asiakkaalle tulee rakentaa ostopolku verkkosivustolle, joka kertoo toiminnastanne, esittelee tuotteita asiakkaalle ja lopuksi johtaa asiakkaan päätöksen tekoon. Näin asiakas saa palvelua jokaisella asteella ja kokee itsensä palvelluksi hyvin verkkosivustolla.

 

Personoitu sisältö ja ostopolku

Rakennamme verkkosivuja ostosuppilo mallilla. Rakennamme asiakkaalle verkkoon polun, jossa tarjoamme asiakkaalle ensin laajemman kuvan yrityksestä. Laajan tiedon joukosta asiakas valitsee häntä kiinnostavan sisällön ja rakentamamme ostopolku tarjoaa hänelle personoitua lisätietoa kiinnostavasta tuotteesta, tai palvelusta. Lopuksi asiakas ohjataan tekemään ostoksia suoraan verkkosivuilta, tai ottamaan yhteyttä yritykseen päätöksentekoa varten.

 

Verkkosivuston sisältö

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa verkkosivuille tuotavan sisällön. Huomioimme verkkosivun sisällöntuottamisessa hakukoneoptimoinnin, eli etsimme ja luomme sivustolle sisällön sellaisessa muodossa, että se löytyy myös hakukoneista.

Hakukoneoptimointi sisältyy sovittaessa verkkosivustojemme sisältöön. Hakukoneoptimoinnilla vaikutetaan, että sisältönne löytyy hakukoneista sitä etsittäessä. Lisää hakukoneoptimoinnista voit lukea tästä linkistä.

Verkkosivustolle kannattaa luoda sisältöä, myös osana yritystoiminnan arkea. Lisätietoa verkkosivuston sisällöntuotannosta ja ylläpidosta löydät tästä linkistä.

 

Verkkosivujen tekninen toteutus

Ulkoasun ja sisällön lisäksi on tärkeää, että sivuston tekninen toteutus on kunnossa. Teknisen toteutuksen suunnittelussa otamme huomioon sivuston nopeuden, päivitettävyyden ja tietoturvan.

 

Lopuksi suunnittelemme verkkosivuston ylläpidon ja käyttöönoton

Verkkosivusto tarvitsee myös huoltoa. Suunnittelemme asiakkaan kanssa miten verkkosivua ylläpidetään ja miten sen sisältöä kehitetään tulevaisuudessa.

 

Kauttamme on saatavilla tähän tarpeeseen ylläpitopalvelua, joka sisältää niin teknisen ylläpidon, kuin myös sisällöntuottamisen verkkosivuille.

 

Kaikki rakentamamme sivut julkaistaan WordPress-järjestelmällä. Järjestelmän käyttö on helppoa ja koulutamme asiakkaillemme käyttöönoton yhteydessä, kuinka he voivat itse luoda sisältöä verkkosivuilleen järjestelmän avulla. Käyttöönotto sivulle sovitaan asiakkaan kanssa aina ennen projektia, jolloin molemmat tietävät deadlinen koska uudet sivut ovat valmiit ja julkaistut asiakkaille.

Miten voimme palvella?

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme teille lisää!